Nasza kadra

 

kasia

Dyrektor

mgr Katarzyna Felczyńska

 • Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia I stopnia
 • Uniwersytet Łodzki – Wydział Nauk o Wychowaniu – pedagogika wieku dziecięcego – studia II stopnia

 

 

Nauczyciel

mgr Edyta Rubaszewska

16934092_1346111175432799_1162683123_n

 

 • Dyplom Nauczyciela w zakresie oligofrenopedagogiki i edukacji wczesnoszkolnej
 • Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Kurs flażoletowy z metodyką
 • Kurs doskonalący I stopnia – rożnorodne formy ruchu pracy z dziećmi – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Kurs doskonalący Animatorów Sztuki Origami
 • Warsztaty Pedagogiczne – ,, Bum bum rurki – kolorowa eksplozja rytmu i dźwięku"
 • Warsztaty doskonalące – ,, Wyraź siebie przez muzykę – zabawy z wykorzystaniem istrumentów muzycznych i głosu"
 • Warsztaty -,,Zabawy ruchowe do wierszy i piosenek"
 • Warsztaty – ,, Mówię wyraźnię – zabawy rozwijające mowę dzieci"
 • Szkolenie doskonalące – wybrane elementy systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

 

Nauczyciel

mgr Andżelika Pietrzak – Gibska

16934256_1287693061309733_1442790764_n

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu – kierunek – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Uniwersytet Łódzki na Wydziale Nauk o Wychowaniu – kierunek – Edukacja przez sztukę – nauczyciel muzyki i plastyki – studia I i II stopnia
 • Państwowy Certyfikat Federacji Rosyjskiej Instytutu im. A. Puszkina w Moskwie ze znajomości języka rosyjskiego – poziom zaawansowany – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka rosyjskiego 
 • Szkoła Muzyczna I Stopnia – Płockie Towarzystwo muzyczne – klasa fortepianu – dział młodzieżowy
 • Ukończony kurs dla wychowawców kolonijnych – opiekun na wyjazdach kolonijnych w Polsce i za granicą
 • Kurs Animatora zajęć plastycznych – nowoczesne techniki plastyczne (decoupage, scrapbooking, string art)
 • Szkolenie doskonalące – ,,Zajęcia wielokulturowe – jak pracować z dzieckiem obcokrajowcem ?" – doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców posługujących się językiem rosyjskim
 • Kurs dokonalący – Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
 • Szkolenie doskonalące – zastosowanie w pracy szkolnej informacji zwrotnej i oceniania kształtującego

 

Nauczyciel

mgr Paulina Szymajda

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia I stopnia
 • Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu – pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagagogicznej – studia II stopnia
 • Ukończony Kurs Kierownika Wycieczek ( Opiekuna wycieczek )
 • Ukończony Kurs języka angielskiego na poziomie wyższym – Euroschool Szkoła Języków Obcych
 • Uczestnictwo w warsztatach doskonalących: 
 • -diagnoza wstępna ADHD
 • - rozumienie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej
 •   origami dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny
 •   ćwiczenia i zabawy z obszaru edukacji plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym

 

Nauczyciel

lic. Weronika Zagawa

wero

 • Absolwentka Uniwersytetu  Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu – kierunek – Pedagogika Resocjalizacyjna – uzyskała tytuł licencjata
 • Studentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu – kierunek – Pedagogika – opieka i terapia pedagogicznamagisterium
 • Terapeuta do spraw uzależnień – policealna szkoła jednoroczna ,, ŻAK" – Łódź