Informacje

W naszej placówce dajemy  dzieciom wszelkie możliwości nabywania wiedzy odkrywania i doświadczenia otaczającego go świata, kształtujemy i pielęgnujemy talenty : taneczne, plastyczne , muzyczne, manualne, rozwijamy ich zainteresowania.

Zapewniamy małe grupy co daje nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka oraz miłą rodzinną  atmosferę właściwą dla rozwoju dziecka wpływającą na jego prawidłowy harmonijny rozwój .

Nasza placówka posiada prawa Przedszkola Publicznego. Jesteśmy  pod opieką Kuratorium Oświaty . Działalność edukacyjną opieramy na podstawie programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W naszym przedszkolu panuje bajkowy klimat. Uczymy poprzez zabawę gdyż podstawową formą aktywności dziecięcej jest właśnie zabawa – w niej tkwi ogromny potencjał rozwojowy. Uczymy dzieci szacunku, tolerancj, pobudzamy wyobraźnię.

Bezpieczeństwo dzieci  to jedna z najważniejszych  spraw w przedszkolu ,odbiór dzieci  z przedszkola  jest możliwy wyłącznie przez rodziców, opiekunów lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione , co zapewnia dziecku pełne bezpieczeństwo.

Przedszkole  posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Dzięki temu rodzice mogą zobaczyć swoje pociechy gdy się o nie niepokoją.

Nasza placówka jest przedszkolem  które nie zastąpi Mamy ani Taty ale zapewni  Państwa dzieciom  najlepszą opiekę pedagogiczną oraz zaspokoi potrzeby dziecka , tak aby czuło się u nas radośnie jak w domu.

Młode nauczycielki mają wiele entuzjazmu i sił do pracy. To one swoim zaangażowaniem i miłością do dzieci  dadzą im podstawy  na przeszłość dalszej drogi edukacji.

Z rodzicami kontaktujemy się  indywidualnie gdy zaistnieje taka konieczność , za pomocą tablicy ogłoszeń , za pomogą poczty email : nibylandia@nibylandia.biz , na zebraniach.

przedszkole jest czynne od  7.00 do  godz  16.00 

Zasady organizacji pracy przdszkola oraz rekrutacji dzieci  określa Statut Przedszkola 

Usługi świadczone w przedszkolu są odpłatne 

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia na rzecz przdszkola następującej opłaty 

 

Czesne 200 złotych + wyżywienie dzienne

Rodzice wnoszą także opłatę za podręczniki dla dzieci oraz wycieczki

Przedszkole realizuje podstawe programową określoną przez MEN  Realizacja powyższej podstawy programowej  zapewnia dzieciom moożliwość mwspolnej zabawy  i edukacji w warumkach bezpiecznych i przyjaznych i dostoosowanych do ich potrzeb rozwjowych . 

 


 

GRUPY WIEKOWE

 

MALUCHY  :  2,5-3   LATKI 

ŚREDNIAKI :  4         LATKI 

STARSZAKI  : 5         LATKI